ยินดีต้อนรับสู่ร้อยสีแกลเลอรี

เ รี ย น ศิ ล ป ะ  โ ด ย ศิ ล ปิ น

คอร์สเด็ก

คอร์สศิลปะ
 • อายุ 4-15 ปี
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
 • อัตราค่าเรียนคอร์สเดี่ยว 8,000 บาท/ท่าน
 • อัตราค่าเรียนคอร์สกลุ่ม 5,000 บาท/ท่าน
 • เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง / ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 เดือน
 • สื่อการสอน สีที่เรียน สีไม้, สรเทียน, สีน้ำ ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก
  * ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน

คอร์สผู้ใหญ่

คอร์สศิลปะ
 • วาดเส้น ( Drawing )
 • สีน้ำ ( Water Color )
 • สีอะคลีลิค ( Acrylic Color )
 • วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
 • เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง / ครั้งละ 2 ชม. ในระยะเวลา 3 เดือน
 • อัตราค่าเรียนคอร์สเดี่ยว 8,000 บาท / ท่าน
 • อัตราค่าเรียนคอร์สกลุ่ม 6,000 บาท / ท่าน
  * ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ลงตารางเรียนแล้วไม่สามารถมาเรียนได้ขอให้แจ้งล่วงหน้า 1 วัน
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ลูกค้าลงตารางเรียนแล้วไม่มาเรียนเกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งล่วงหน้าทางร้านขอตัดคอร์สเรียนออก 1 ครั้ง (2 ชั่วโมง )
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์กรณีที่มาช้าเกินครึ่งชั่วโมง ขอนับเวลารวมในชั่วโมงเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียน

Roysee Gallery